Storitev DetelFone ne omogoča
dostopa do številk nujnih služb 112, 113
in premijskih številk 090.